Thông tin sản phẩm DRAGON POWDER

 •  Tên gọi: Bình chữa cháy tự động  BC 8kg
 •  Sức chứa = 8±0.08 kg
 •   Hợp chất chữa cháy bột BC 4o%
 •  Thời gian phun tiêu chuẩn: ≥ 8s
 •  Phạm vi phun: ≥ 3m
 •  Nhiệt độ hoạt động tốt nhất: 20~55 oC
 •  Nhiệt độ tự động phun : 68 oC
 •  Áp suất vận hành (MPa) 1.5
 •  Thử nghiệm qua nước (MPa) 2.5
 •  Quy cách đóng gói: 1 bình / thùng
 •  Trọng lượng bột chữa cháy 8kg
 •  Trọng lượng tổng ~9.2kg

Bình cầu hay còn gọi bình chữa cháy tự động là bình chữa cháy treo trần nhà được làm bằng thép chịu áp lực.

Khi sự cố cháy nổ xảy ra nhiệt độ tiếp xúc với bình khoảng 68°C thì bình tự động kích hoạt bung bột chữa cháy ra trong phạm vi 3m. Thiết bị này có thể dập tắt nhiều loại đám cháy thông thường hiện nay.


 


Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Thu Di An – Nạp Bình Chữa Dĩ An – Bình Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Di An – Nạp Bình Chữa Cháy Dĩ An
Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Thu Di An – Nạp Bình Chữa Dĩ An – Bình Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Di An – Nạp Bình Chữa Cháy Dĩ An
Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Thu Di An – Nạp Bình Chữa Dĩ An – Bình Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Di An – Nạp Bình Chữa Cháy Dĩ An
Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Thu Di An – Nạp Bình Chữa Dĩ An – Bình Chữa Cháy ở Dĩ An – Binh Chua Chay Di An – Nap Binh Chua Chay Di An – Nạp Bình Chữa Cháy Dĩ An