Mô tả kỹ thuật
– Thời gian xả(s) : 21÷25
– Phân loại : Bột ABC
– Phạm vi xả (m) : ≥ 3
– Nhiệt độ (°C) : -20÷60
– Nhà sản xuất : SRI
– Dung tích (kg) : 06
– Áp xuất(Br) : 14
– Xuất xứ : Malays

Mã : ABC-6Kg-SRI
Bảo hành : 12 Tháng
——————————————————-
Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tân Uyên – Nap Binh Chua Chay Tân Uyên – Nạp Bình Chữa Cháy Tân Uyên – Bình Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tan Uyen – Nap Binh Chua Chay Tan Uyen – Nạp Bình Chữa Cháy Tan Uyen –
Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tân Uyên – Nap Binh Chua Chay Tân Uyên – Nạp Bình Chữa Cháy Tân Uyên – Bình Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tan Uyen – Nap Binh Chua Chay Tan Uyen – Nạp Bình Chữa Cháy Tan Uyen –
Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tân Uyên – Nap Binh Chua Chay Tân Uyên – Nạp Bình Chữa Cháy Tân Uyên – Bình Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tan Uyen – Nap Binh Chua Chay Tan Uyen – Nạp Bình Chữa Cháy Tan Uyen –
Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tân Uyên – Nap Binh Chua Chay Tân Uyên – Nạp Bình Chữa Cháy Tân Uyên – Bình Chữa Cháy ở Tân Uyên – Binh Chua Chay Tan Uyen – Nap Binh Chua Chay Tan Uyen – Nạp Bình Chữa Cháy Tan Uyen –