• Bình chữa cháy bột BC 8kg.
  • Chủng loại : Bình xách tay.
  • Tình trạng: Mới 100%.
  • Chất chữa cháy : Bột BC 40%.
  • Trọng lượng bột trong bình: 8 kg.
  • Chiều cao bình: 58cm.
  • Nhiệt độ làm việc: -10độC ~ 55độC.
  • Hiệu quả phun : 4m.
  • Thời gian phun : Khoảng 12 giây.
  • Tổng trọng lượng bình : 10kg.

Thiết bị chữa cháy an toàn hiệu quả. Đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

Cung Cấp Bình Chữa Cháy

STT MẶT HÀNG MÃ SP ĐVT
BÌNH CHỮA CHÁY CÁC LOẠI
1 Bình chữa cháy bằng bột BC 1kg MFZ1 Bình
2 Bình chữa cháy bằng bột BC 2kg MFZ2 Bình
3 Bình chữa cháy bằng bột BC 4kg MFZ4 Bình
4 Bình chữa cháy bằng bột ABC 4kg MFZL4 Bình
5 Bình chữa cháy bằng bột BC 8kg MFZ8 Bình
6 Bình chữa cháy bằng bột ABC 8kg MFZL8 Bình
7 Bình chữa cháy bằng bột ABC 35kg MFZL35 Bình
8 Bình chữa cháy bằng bột BC 35kg MFTZ35 Bình
9 Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 6kg XZFTB6 Bình
10 Bình chữa cháy tự động bằng bột BC 8kg ZXFTB8 Bình
11 Bình chữa cháy bằng CO2 3kg CO2-MT3 Bình
12 Bình chữa cháy bằng CO2 5kg CO2-MT5 Bình
13 Bình chữa cháy bằng CO2 24kg MTT 24 Bình
14 Bình chữa cháy mini Foam 500ml Foam-500ml Bình
15 Bình chữa cháy mini Foam 1000ml Foam-1000ml Bình
16 Bình chữa cháy Foam 9L Foam-9L Bình
17 Bình chữa cháy Foam 50L Foam-50L


Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát – Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát -Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát –

Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát

Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát – Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát -Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát –

Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát – Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát -Bình Chữa Cháy Co2 Bến Cát – Binh Chua Chay Ben Cat – Bình Chữa Cháy Ở Bến Cát